Yoganın 6. Basamağı, Dharana

Dharana, kişinin zihinsel, beyinsel, sinirsel gücünü güçlendirerek zihni bir obje üzerinde tutmak, konsantre etmek anlamına gelir. Konsantre olmuş zihin başka bir objeye geçmeden tek bir objede kalmalı başka bir objeye geçiş yapmamalıdır. Dharana zihnin tek bir objeye konsantre olmasıdır.Zihin duyuların içe çekilmesinden, algıların dış dünyadan ayrılmasından sonra derinleşmeye başlar. Kişinin zihinsel farkındalığı gelişir. Bu farkındalık zihni daha da derinleşmeye davet ederek Dharana gerçekleşir.


Dharana, Odaklanabilme Yeteneğinizi Geliştirir
Sekiz basamaklı Yoga felsefesinin ilk dört basamağı Yama, Niyama, Asana, Pranayama dış organlar olarak , diğer dört basamak Prathayara, Dharana, Dhayana, Samadhi iç organlar olarak bilinir. İlk dörtlü, ikinci dörtlü ile bir bütündür ayrılamaz ve kişiyi hedefe doğru götüren hareketler in topluluğudur. İlk dörtlü uygulamaları zihni güçlendirir ve kişiyi konsantrasyon ve meditasyona hazırlar.

Dharana teknikleri uygulandıkça dikkat dağılmadan odaklanabilme yeteneğimiz gelişir. Zihin bir obje üzerinde 12 saniye kadar odaklandığında konsantrasyon gerçekleşmiş olur. Kolay gibi görünse de dikkati istenen objede tutmak biraz zor bir uygulamadır. Düzenli çalışma gerektirir. Konsantrasyon yeteneğine sahip olduğumuzda her işte başarımız artacak, güçlü bir irademiz, özgüven ve dengemiz, güçlü bir karakter ve kişiliğimiz, olumlu ve yaratıcı bir yaşam şeklimiz olacaktır.

Konsantrasyon çalışmalarından önce Asana, Pranayama ve Prathayara teknikleri uygulanmalıdır. Bu sayede beden ve zihin sakinleşir. Somut objelere odaklanarak başlanmalı ve daha sonra soyut objelere odaklanılmalıdır. Zihni zorlamadan , baskı altına almadan, yumuşak bir şekilde konsantre çalışmalarına başlanmalıdır. Zihinle savaş hali ,şiddet olmadan zihin eğitilmelidir. Kişi sakin ve rahat olmalıdır.

Kişi dış dünyada ve teknolojide oldukça ustalaşmış fakat kendi zihnine hakim olamamıştır. Eğitimsiz bir zihne sahiptir. Ne zaman ne düşüneceğini bilemez. Fakat eğitimli bir zihin istediği zaman , istediği şeyi düşünebilen bir zihindir. Düşünceler zihni yormaz ve rahatsız edemez, kontrol altındadır. Kişinin tüm güzel ve olumlu özelliklerinin altında güçlü bir konsantrasyon yeteneği vardır. Konsantrenin gelişmesi için en önemli unsur sürekli uygulamaktır.